** การแนบไฟล์เอกสาร ขอให้ ตั้งชื่อไฟล์เป็น "ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข" เท่านั้น

[ห้าม]!!! เว้นวรรค หรือตั้งชื่อภาษาไทย หรือมีเครื่องหมายใด ๆ และขนาดของไฟล์ไม่ควรเกิน 10MB **


 
ระบบสารบรรณ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
 
R-Nut@ งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์@ 045-451925
 
 

** การแนบไฟล์เอกสาร ขอให้ สถานศึกษา ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ห้ามเว้นวรรค หรือมี เครื่องหมายใด ๆ **

เข้าสู่ระบบ e-Office ย้อนหลัง
- e-Office 2011
- e-Office 2012
- e-Office 2013